Neges gan y PTA / A message from the PTA

Os gwelwch yn dda a fedrwch ddod â llyfrau raffl yn nol i’r ysgol erbyn yfory 5.7.23? Os nad ydych wedi gwerthu rhai, dewch â nhw yn nol. Diolch

Rydym dal angen cyfraniadau cwrw ar gyfer y berfa gwobr raffl hefyd os oes gennych rhywbeth i’w gyfrannu. Buasem yn ddiolchgar iawn.

Please could all raffle tickets be returned to school by tomorrow 5.7.23? If you haven’t sold any, please return the books. Thank you

We are still looking for alcohol donations for the wheelbarrow raffle prize if you’ve got any donations to give. We would be very grateful.