Neges gan y PTA / A message from the PTA

Yn anffodus, mae’r cyfarfod PTA wedi ei ganslo nos fory 22.6.23. Bydd cyfarfod arall yn cael ei drefnu mor fuan â phosib.

Unfortunate, the PTA meeting has been cancelled tomorrow evening 22.6.23. Another meeting will be arranged as soon as possible.