Neges gan yr Urdd ~ A message from the Urdd

‘Rydym yn chwilio am grwpiau ac unigolion i berfformio yn Eisteddfod yr Urdd Sir Ddinbych 2022, rhwng Dydd Llun 30 Mai a dydd Iau 2 Mehefin ar lwyfannau perfformio o amgylch y maes!

Dyma gyfle gwych i berfformio yn yr Eisteddfod mewn awyrgylch anffurfiol heb unrhyw feirniaid.

Os oes gennych ensemble, ymgomau, partïon, unigolion fyddai’n hoff o ganu set acwstig, gomedi neu unrhyw fath o berfformiad celfyddydol ar y maes, mae croeso i chi ddod i arddangos eich gwaith o flaen cynulleidfa anffurfiol!

Cysylltwch am fwy o wybodaeth:
[email protected]

We’re looking for groups and individuals to perform at the Denbighshire Urdd Eisteddfod from Monday 30 May to Thursday 2 June on our informal performance platforms.

This is a great opportunity to perform at the eisteddfod in an informal manner without any adjudicators.

So, if you’re part of an ensemble, dialog, want to sing individually or any other sort of creative performance, here’s your chance to show off your hard work!

Contact us for more information:
[email protected]