NEGES PWYSIG GAN YR YSGOL- FERSIWN CYMRAEG

Annwyl Rhiant/Warchodwr,

Bydd Ysgol Tremeirchion yn agored ar gyfer disgyblion rhieni sydd yn Gweithwyr Allweddol (Keyworkers) a disgyblion sydd yn derbyn Cinio Ysgol am Ddim yn unig wythnos nesaf. Mae angen i chi gadael y sir wybod drwy lenwi’r linc ar wefan yr ysgol os ydych yn Gweithwyr Allweddol cyn bod eich plentyn / plant yn cael mynychu’r ysgol. Mae yna reolau llym rydym yn gorfod eu dilyn. Bydd y Sir yn gyrru rhestr o enwau’r disgyblion i ni.

  • Bydd yr ysgol ar agor dydd Llun 23.3.20 ar gyfer eich plentyn/plant.
  • Rydym yn bwriadu cynnig clwb brecwast- fydd yn cychwyn am 8 y.b gyda Mrs Delyth Williams.
  • Bydd yr ysgol wedyn ar agor tan 3.15 y.p
  • Mi fyddwn yn darparu cinio ysgol neu fe allwch chi ddarparu pecyn bwyd fel arfer.
  • Mi fydd yno Cylch Meithrin bob prynhawn.
  • Ni fydd Clwb ar ol Ysgol.
  • Cofiwch gwisg ysgol arferol

Ni fydd yr ysgol yn cynnal gwersi arferol. Rydym yn bwriadu creu amserlen i’r staff dysgu a chymhorthyddion a fydd yn sicrhau bod pob un plentyn yn cael gofal da. Mi fydd y staff yn cynllunio cyfres o weithgareddau dyddiol i’r plant, yn debyg i glwb.

Diolch am eich cefnogaeth barhaus yn yr amser annodd a heriol hwn. Rydym yn dymuno pob dymuniad da I’n holl disgyblion a theuluoedd dros yr wythnosau nesaf.

Yn gywir,

Elinor Wyn Ellis