Negesuon Pwysig / Important Messages

Byrbryd Iach

Rydym yn annog disgyblion i ddod a byrbryd iach yn unig i’r ysgol i’w fwyta yn ystod amser snac.

Llau pen

Rwyf yn rhannu gwybodaeth yma i chi ar ddechrau tymor newydd.

Healthy Snack

We encourage pupils to bring only a healthy snack to eat in school during snack time.

Head lice

I am sharing this information at the start of a new term.