Newid i’r Fwydlen Cinio Ysgol ~ Change to School Lunch Menu

Gweler isod newid parhaol (wedi ei uwch oleuo yn felyn) i’r Fwydlen Cinio Ysgol o wythnos yma (Wythnos 2) ymlaen.

BWYDLEN CINIO YSGOL-SCHOOL LUNCH MENU

Please see above permanent change (highlighted in yellow) to the School Lunch Menu from this week (Week 2) onwards.