Newidiadau i olrhain cysylltiadau a hunanynysu o fis Medi ymlaen / Changes to the tracing and self-isolation from this September

Gweler wybodaeth gan yr awdurdod leol i ysgolion a rhieni yn cadarnhau canllawiau Llywodraeth Cymru am hunan-ynysu o fis Medi.

Please see the information from the local authority to schools and parents confirming Welsh Government self-isolation guidelines from September.

Llythyr newidiadau Sir Ddinbych COVID changes letter Denbighshire 8 9 21