Newyddion Cyfnod Sylfaen / Foundation Phase News

Rydym wedi cael pythefnos prysur iawn yn ein dosbarth. Rydym wedi bod yn dysgu am y 5 synwyr ac wedi gwneud gwaith ar stori ‘ Rydyn ni’n mynd i hela arth’ a ‘Sypreis Handa’.

We’ve had a very busy fortnight in our classroom. We have been learning about the 5 senses and have done work based on the story ‘We’re going on a bear hunt’ and ‘Handa’s Surprise’.