Newyddion Meithrin, Derbyn a Blwyddyn 1 / Nursery, Reception and Year 1 News

Rydym wedi cael wythnos brysur iawn yn paratoi ar gyfer ein sioe Dydd Mercher nesaf, 17fed o Orffennaf. Rydym wedi gweld sawl anifail gwahanol yn ystod yr wythnos ac mae’r disgyblion wedi cael cyfleoedd gwych i ddysgu am sut mae eu perchnogion yn eu paratoi ar gyfer y sioeau amaethyddol a gofyn sawl cwestiwn diddorol iddynt. Diolch yn fawr iawn i Teulu Anti Delyth, Teulu Mrs Phillips a Theulu Mr a Mrs Owen am eich amser. Mae pawb wedi mwynhau.

 

We’ve had a busy week preparing for our show which is happening next Wednesday, 17th of July. We’ve had several different animals visiting us throughout the week and the pupils have had brilliant opportunity to learn about how their owners prepare their animals for the agricultural shows. They’ve also asked very interesting questions. Thank you very much to Anti Delyth’s Family, Mrs Phillips’s family and Mr and Mrs Owen’s family for your time. Everyone has enjoyed.