Newyddion / News

“Xplore! Science”

Dydd Mercher, cafodd disgyblion blwyddyn 3 a 4 weithdy o’r enw ‘Searching for Light” gan gwmni “Xplore! Science” Wrecsam. Cawsont arbofion gwyddonol yn ymwneud gyda golau a cysylltu hyn a Christnogaeth. Diolch yn fawr iawn ir Parchedig Rebecca am drefnu cyllid ar gyfer y gweithdy hwn. Roedd pawb wedi mwynhau.

Gwasanaeth

Tro blwyddyn 5 a 6 oedd cynnal gwasanaeth yr wythnos hon. Cawsom gyflwyniad diddorol iawn am ffoaduriaid. Diolch disgyblion blwyddyn 5 a 6.

Sialens darllen 2023

Daeth Mr Roland Jones atom o Llyfrgell Dinbych a Llanelwy i drafod y sialens darllen eleni. Mae’r sialens darllen yn gyfle gwych i’r disgyblion barhau i ymarfer sgiliau darllen unai drwy’r gymraeg neu saesneg dros y gwyliau haf.

“Xplore! Science”

On Wednesday, the pupils in years 3 and 4 had a workshop called “Searching for Light” by the company “Xplore! Science” from Wrexham. The workshop included scientific experiments to do with light and also talk about searching for Jesus light. Thank you to Reverent Rebecca for finding funding for this workshop. Everyone enjoyed the workshop very much.

Assembly

This week it was years 5 and 6 turn to do assembly in the church. We had a very interesting presentation about refugees. Thank you years 5 and 6.

Reading Challenge 2023

Today Mr Roland Jones from Denbigh and St Asaph libraries visited the school to discuss this years reading challenge with the pupils. The reading challenge is a great opportunity for the pupils to continue practicing their reading skills in Welsh or English over the Summer holidays.