Newyddion or Cyfnod Sylfaen / Foundation Phase News

Rydym wedi cael pythefnos prysur yn nol yn ein dosbarth. Ein thema ar gyfer yr hanner tymor yma ydi teithio. Dros y pythefnos diwethaf rydym wedi bod yn dysgu am teithio mewn awyren ir Artig. Byddwn yn teithio ir gofod am y pythefnos nesaf sydd i ddilyn.

We’ve had a busy fortnight in the classroom. Our theme this half term is travelling. Over the past fortnight we have been learning about travelling in an aeroplane to the Artic. We will be learning about space during the next fortnight.