Newyddion or Cyfnod Sylfaen / Foundation Phase News

Dros y pythefnos diwethaf, rydym wedi bod yn gwneud gwaith am Y Pasg a’r Gwanwyn. Yr wythnos yma, cawsom ymweliad gan Aled a Anti Delyth ar wyn lloeth o Fferm y Bryn. Roedd pawb wrth eu boddau yn gweld yr wyn. Diolch yn fawr iawn i chi am ddod a hwynt atom i’r ysgol.

Yna, Dydd Mercher, aethom am dro o gwmpas y pentref i chwilio am arwyddion y Gwanwyn. Mi welsom nifer o arwyddion or Gwanwyn o gwmpas y pentref ac yn sicr mae’r Gwanwyn wedi cyrraedd.

Cawsom wasanaeth Pasg hyfryd yn yr Eglwys Dydd Gwener. Roedd disgyblion blwyddyn 1 a 2 wedi trefnu’r gwasanaeth ac wedi mwynhau cymryd rhan yn y gwasanaeth.

 

Over the past fortnight, we have been learning about ‘Spring and Easter. This week, we had two pet lambs visit the school from Bryn Farm. Thank you Aled and Anti Delyth for bringing the pet lambs to show us at the school. Everyone enjoyed their visit very much.

On Wednesday, we went for a walk around the village to look for signs of Spring. We saw lots of different things and we all agreed that Spring has arrived at Tremeirchion.

Year 1 and 2 took part in the Easter service at the church. They all enjoyed the experience very much.