Newyddion o’r Cyfnod Sylfaen / Foundation Phase News

Dros yr wythnosau diwethaf, rydym wedi bod yn dysgu am bethau sydd yn tyfu on cwmpas yn Ysgol Tremeirchion gan gynnwys blodau gwyllt a llysiau. Yr wythnos nesaf, byddwn yn dysgu am drychfilod sydd yn byw ar dir yr ysgol ac hefyd yn ein gerddi adref.

Over the past few weeks, we have been learning about things that grow around us at Ysgol Tremeirchion including wild flowers and vegetables. Next week, we will be learning about minibeasts that live on the school grounds and also in our gardens at home.