Newyddion yr Wythnos / News of the week

Da iawn i’r 7 disgybl o blwyddyn 5 a 6 a gymerodd rhan yn y ‘Gŵyl Hwyl Hoci’ a gynhaliwyd yn Ninbych heddiw. Enillodd y tim 2 gem, dod yn gyfartal ar 2 gem a colli 1 gem. Bendigedig disgyblion a diolch am gynrychioli’r ysgol. Daliwch ati!

Diolch yn fawr iawn i ddisgyblion blwyddyn 5 a 6 am wneud gwasanaeth i ni prynhawn heddiw. Cawsom gyflwyniad am y ‘Coroni’ ac roedd yn gyfle gwych i ni gael trafod yr hyn sy’n digwydd dros y penwythnos.

Diolch yn fawr iawn i Siop Elfair, Rhuthun am eu caredigrwydd o rhoi bocs yn llawn o lyfrau darllen Cymraeg i ni fel ysgol.

Well done to the seven pupils from years 5 and 6 who took part today in the ‘Fun Hockey Festival’ at Denbigh Leisure Centre. The team won 2 games, had a draw on two games and lost 1 game. Well done to the pupils and thank you for representing the school.

Thank you to the pupils in years 5 and 6 for their assembly this afternoon. We enjoyed listening to their presentation about the ‘Coronation’ and it was a brilliant opportunity to discuss what is happening over the weekend.

Thank you very much to ‘Siop Elfair’ (Welsh book shop) Ruthin for their kindness in donating a full box of Welsh books for the pupils at the school.