NODYN BWYSIG I RIENI DISGYBLION BLWYDDYN 6 / IMPORTANT NOTE TO PARENTS OF YEAR 6 PUPILS

Nodyn i’ch hatgoffa ei bod yn holl bwysig eich bod yn cwbwlhau Ffurflen Casglu Gwybodaeth Ysgol Glan Clwyd (sydd yn eu Pecyn Anwytho) a’i dychwelyd i ni yma yn yr Ysgol erbyn DYDD GWENER YMA, 17EG O FAI os gwelwch yn dda.

Diolch i’r rhai ohonoch sydd wedi cwbwlhau a dychwelyd y ffurflenni i ni yn barod.

Llawer o ddiolch.

A note to remind you that it’s most important that you complete the Ysgol Glan Clwyd Data Collection Form (included in their Induction Pack) and return it to us here at School by THIS FRIDAY, 17TH MAY.

Thank you to those of you who have completed and returned the forms to us already.

Many thanks.