Noson agored bl 6 Ysgol Glan Clwyd / Ysgol Glan Clwyd Yr 6 open evening

Nodyn i’ch atgoffa bod noson agored i ddisgyblion a rhieni blwyddyn 6 yn Ysgol Glan Clwyd heno rhwng 4.00 a 7.00yh

A reminder that there is an open evening for Year 6 pupils and parents at Ysgol Glan Clwyd  this evening between 4.00 and 7.00pm