Noson Golwg ar Gynnydd nos Fercher 23 Hydref / Progress Evening Wednesday 23 October

Nodyn i’ch atgoffa bod newid i’r wybodaeth aeth allan ar y wefan bore ‘ma. Bydd Noson Golwg ar Gynnydd nos Fercher 23 Hydref ac nid nos Fawrth 22 Hydref.

Just to remind you that the Progress Evening information posted on the website this morning has changed. The Progress Evening will be held on Wednesday 23 October and not Tuesday 22nd October.