Noson Golwg ar Gynnydd- newid i’r dyddiad \ Progress Evening- change of date

Ar ddydd Mercher 23 Hydref  ( nid dydd Mawrth) bydd cyfle i rieni gyfarfod y staff ac i drafod cynnydd eich plentyn. Byddwn yn dechrau am 3.30yp ac y gofffen o ddeutu 6.00yh. Nid oes amser penodol yn cael ei roi ar gyfer eich cyfarfod. Bydd pob cyfarfod yn parhau am tua 10 munud.

On Wednesday 23nd October ( not Tuesday) parents will be given the opportunity to meet with the staff and discuss the progress of their child. The meetings will start at 3.30 pm and finish around 6.00pm. There are no set times for your meeting. Meetings will be 10 minutes in duration.

Ystafell / Room

Meithrin a Derbyn / Nursery and Reception – Ystafell Hendre

Blwyddyn 1 a 2 / Year 1 and 2 – Ystafell Hafod

Blwyddyn 3 a 4 / Year 3 and 4 – Ystafell y LLan

Blwyddyn 5 a 6 / Year 5 and 6 – Caban

( Clwb ar ol Ysgol / After school Club – Ystafell y Graig)