Noson rieni bl 5 heno – gohurio / Yr 5 parents evening – postponed

Annwyl rieni,

Rydym yn gohurio noson rieni blwyddyn 5 heno, felly ni fydd galwad ffon ar ol 3.30yp. Byddwn yn ail drefnu eto.

Noson rhieni blwyddyn 1 a 2 – y bwriad yw parhau gyda trefniadau galwadau ffon fory.

Pawb arall- parhau gyda’r trefniadau gwreiddiol

Yn ogystal:

  • nid oes gennyf unrhyw ddiweddariad gyda sefyllfa trydan i’r ysgol ar hyn o bryd
  • Rwyf angen eich hysbysu bod llai o le parcio i geir ar ddechrau a diwedd y dydd gan fod coeden i lawr yn maes parcio y dafarn.

Dear parents,

We are postponing the parents evening for year 5 today, and therefore there will be no phone calls after 3.30pm. We will rearrange.

Year 1 a 2 parents evening – our intention is to carry on with the phone calls tomorrow

All other years- continue with the original arrangements

Also:

  • there is no update I can give at the moment regarding the electricity supply to the school
  • I do need to inform you that there is less parking for cars at the start and end of the school day as there is a tree that has fallen in the pub car park.