Noson rieni – nodyn byr / Parents evening – brief message

Rydym yn cynnal noson  rieni ar 19/6/19 rhwng 3.30yp a 6.30yp. Nid oes amser pennodol ar gyfer eich cyfarfod. Bydd pob cyfarfod am 10 munud ar y mwyaf. Os ydych yn hapus gyda’r adroddiad nid oes rhaid dod i’r cyfarfod. Mae croeso i chi gwblhau’r ffurflen adborth. Byddwch yn derbyn adroddiad eich plentyn yr wythnos cyn diwrnod y cyfarfod

A parents evening will be held on 19/6/19 between 3.30pm and 6.30pm. There is no specific time for your meeting. Each meeting will be 10 up to minutes duration. You do not have to attend if you are happy with the report. You are welcome to complete the feedback form. You will receive your child’s report the week before the day of the meeting.