Noson Rieni ~ Parents’ Evening

Yn anffodus, oherwydd Covid, ni fydd hi’n bosibl eto eleni i ni gynnal ein Noson Rieni yn yr Ysgol.

Felly, bydd yr athrawon yn ffonio’r rhieni/gwarchodwyr (ar ôl 3.30yp) ar y dyddiadau canlynol:-

Dydd Mawrth, 30/11/21 – Clare Roberts – Blwyddyn 5 

Dydd Mercher 1/12/21 – Elinor Wyn Ellis – Blwyddyn 1 a 2

Dydd Iau 2/12/21 – Rhian Jones – Meithrin a Derbyn

Dydd Llun 6/12/21 – Bethan Barr – Blwyddyn 3 a 4

Dydd Llun 6/12/21 – Lucy Edwards – Blwyddyn 6

Diolch yn fawr.

Unfortunately, due to Covid, it will not be possible again to hold our Parents’ Evening at the School.

Therefore, the teachers will be phoning parents/guardians (after 3.30pm) on the following dates:-

Tuesday, 30/11/21 – Clare Roberts – Year 5 

Wednesday 1/12/21 – Elinor Wyn Ellis – Years 1 & 2

Thursday 2/12/21 – Rhian Jones – Nursery & Reception

Monday 6/12/21 – Bethan Barr – Years 3 & 4

Monday 6/12/21 – Lucy Edwards – Year 6

Thank you.