NOSON RIENI / PARENTS EVENING

Dydd Mawrth, Mehefin 27 – Noson rieni meithrin, derbyn, blwyddyn 1 a 2 a blwyddyn 5 a 6 (Ymddiheuriadau am y newid hwn)

Dydd Mercher, Mehefin 28 – Noson rieni blwyddyn 3 a 4

Tuesday, June 27th – Parents evening for nursery, reception, year 1 and 2 and years 5 and 6 (appologies for this change)

Wednesday, June 28th – Parents evening years 3 and 4