Parc Treftadaeth Dyffryn Maes Glas / Greenfield Valley Heritage Park

Cawsom ddiwrnod gwych ddoe yn crwydro o amgylch Parc Treftadaeth Dyffryn Maes Glas.  Diolch i staff y parc am ddiwrnod llawn hwyl ac i’r plant am ymddwyn yn wych.  Dyma ychydig o luniau o’n diwrnod.

We had a great day yesterday wandering around Greenfield Valley Heritage Park.  Thanks to the park staff for a fun day and to the children for behaving brilliantly.  Here are a few photos from our day.