Parcio ar faes parcio y Salusbury Arms/ Parking on the Salusbury Arms site

Siwr fod pawb erbyn hyn yn gwybod bod y Salusbury Arms yn y pentref  wedi agor eto ers cyn dechrau’r haf. Heddiw cefais gyfarfod i drafod trefniadau parcio a defnydd i’r ysol o’r maes parcio. Mae’r perchnogion yn awyddus iawn i helpu ni fel ysgol ac i rhieni barhau i ddefnyddio eu maes parcio. Rydym yn falch ac yn ddiolchgar iawn i glywed hyn.

Mae’r perchnogion yn gofyn i rieni beidio parcio wrth ymyl y biniau gan fod angen i’r rhain gael eu gwagu yn reolaidd. Yn ogystal mae loriau angen digon o le i droi yn y maes parcio.

Rwy’n sicr y bydd pawb yn cymryd sylw o hyn gan fod defnydd o’r maes parcio yn hanfodol iawn i ni yn yr ysgol.

I’m sure everyone is aware that the Salusbury Arms has been open again since the summer. Today I had a meeting with the owners to discuss parking and for use by the school of the car park. The owners are very supportive of the school and have agreed that parents can continue to use their car park. We are very pleased and grateful to hear this.

The owners have asked if parents could refrain from parking near the bins as they need to be emptied on a regular basis. They have also asked me to raise awareness to the fact that delivery lorries also need enough space to turn in the car park.

I’m sure we will all take note of their requests as we all know how much the school relies on the parking facility.