Parti a diwrnod gemau fory / Party and games day tomorrow

Yn sgil cymaint o siomedigaethau i’r plant y flwyddyn yma, rydym yn caniatáu i ddisgyblion ddod a gemau i’r ysgol fory. Serch hynny, rydym wedi trafod y pwyntiau isod gyda’r plant:

  • bod digon o bethau iddynt ei wneud heb gem o adref
  • dim ffon symudol
  • dim defnyddio camera ar unrhyw offer digidol i dynnu llun o’u hunain nac eraill
  • ni fydd yr ysgol yn derbyn unrhyw gyfrifoldeb am gem yn torri neu eitemau ar goll
  • y plant i barchu penderfyniad eu rhieni os nad yw’r rhieni yn dymuno iddynt ddod a gem i’r ysgol

Gobeithio bod pawb yn edrych ymlaen am y parti.

In light of so many disappointments this year, we will allow pupils to bring games to school tomorrow. However, we have discussed the following points with the children:

  • there are enough things to do in school without bringing a game from home
  • no mobile phones
  • no pictures of self or others if a digital game has a camera
  • the school will not accept any responsibility for lost or broken items
  • the children to respect their parents wishes if parents do not want them to bring a game to school

I hope everyone is looking forward to the party.

Cofion / Regards

Gethin H Jones

Pennaeth