Parti Nadolig Yfory / Christmas Party Tomorrow

Mae Siôn Corn wedi cadarnhau ei fod ar gael i ymweld ag Ysgol Tremeirchion yfory. Rydym am ddathlu gyda pharti Nadolig felly mae croeso i’r disgyblion wisgo dillad eu hunain i’r ysgol yfory.

Father Christmas has confirmed that he is available to visit Ysgol Tremeirchion tomorrow. We will celebrate with a Christmas party therefore the pupils are welcome to wear their own clothes to school tomorrow.