Pêl-droed yr Urdd / Urdd Football

Llongyfarchiadau i ferched Blwyddyn 5 a Blwyddyn 6 am gynrychioli’r ysgol a chystadlu’n wych yn Nhwrnamaint Pêl-droed Merched yr Urdd yng Nghlwb Pêl-droed Rhuthun ddoe!

Congratulations to our Years 5 and 6 girls for representing the school and competing brilliantly at the Urdd Girls Football Tournament at Ruthin Football Club yesterday!