Perfformiadau’r Urdd a Chaffi Cymraeg / Urdd Performances and Welsh Café

Cofiwch fod croeso i chi ymuno â ni yn yr Egwlys am 1:30pm yfory (03/03/2023) i wrando ar y disgyblion sy’n cystadlu yn Eisteddfod yr Urdd yn perfformio.

Yn ogystal, mae gwahoddiad i chi fwynhau paned a chacen yn yr ysgol wedi’r perfformiadau yn yr Eglwys.


A reminder that you are welcome to join us in the Church at 1:30pm tomorrow (03/03/2023) to listen to the pupils who are competing at the Urdd Eisteddfod perform.

You are also invited to come over to the school to enjoy a hot drink and cake after the performances.