Plant Mewn Angen / Children in Need

Diolch i Gyngor yr Ysgol ac  i bawb sydd wedi ymuno yn ein gweithdaredd Plant Mewn Angen heddiw.

Thank to the School Council and to everyone for joining in the Children in Need activity today

ay.