Pnawn Chwaraeon bl 5 a 6 Ysgol Glan Clwyd / Yr 5 and 6 Sports Afternoon at Ysgol Glan Clwyd

Pnawn o Chwaraeon – cynllun pontio cynradd uwchradd

Bydd disgyblion Bl 5 a 6 yn mynd i Ysgol Glan Clwyd am bnawn o weithgareddau chwaraeon dydd Mawrth 23 Hydref. Byddant yn cale eu cludo yn y bws mini ac mewn car. Bydd angen:

  • dod i’r ysgol yn eu gwisg addysg gorfforol yr ysgol gan gynnwys hwdi du neu eu crys chwys glas.
  • pecyn bwyd a diod – bwyd i’w fwyta yn yr ysgol cyn mynd
  • esgidiau ymarfer corff – priodol ar gyfer gwaith yn y neuadd neu’r cae pob tywydd

Byddant yn ol yn yr ysgol erbyn 3.00yp.

An afternoon of sports – primary secondary transition project

Pupils in Yr 5 and 6 will be going to Ysgol Glan Clwyd to take part in an afternoon of sports activities on Tuesday 23rd October. They will travel in the school mini bus and by car. They will need:

  • to come to school in their school pe kit and including their black hoodie or blue sweat shirt
  • a packed lunch and drink that will be eaten before they go.
  • pe shoes that are appropriate for the sports hall or all weather pitch.

They will return to school by 3.00pm.