Polisi Presenoldeb / Attendance Policy

Ysgol Tremeirchion attendance policy v3.2

code-of-conduct-education-fixed-penalty-notices-cy-

code-of-conduct-education-fixed-penalty-notices-en-

Am fwy o wybodaeth am bresenoldeb, ceisiadau am wyliau a chosbau, ewch i wefan Sir Ddinbych.

For more information regarding attendance, requests for holidays and penalties, go to the Denbighshire website

https://www.sirddinbych.gov.uk/cy/preswyliwr/addysg/presenoldeb.aspx

https://www.sirddinbych.gov.uk/en/resident/education/attendance.aspx