Priodas Bila a Bela y Bwgannod Brain / The Scarecrows Wedding

Bore ma, cafwyd priodas Bila a Bela yn yr ardd. Diolch yn fawr iawn i bawb am wneud ymdrech gyda’r gwisgoedd. Diolch yn fawr iawn i Mr Gareth Williams am ddod atom. Cafwyd bore hyfryd a diweddglo perffaith ir project.

This morning, Bila and Bela celebrated their wedding in the garden. Thank you everyone for the effort made with the clothes. Thank you Mr Gareth Williams for attending. We had a wonderful morning and a perfect ending for our project.