Problem gyda ebost yr ysgol / Problem with school email

Neges i’ch hysbysu bod gennym broblem mynediad i ebost yr ysgol ac ebost yr ysgrifenyddes yr ysgol. Rydym yn disgwyl am gymorth. Yn y cyfamser, os oes neges pwysig a wnewch chi ffonio’r ysgol 01745 710 328.

Ymddiheurwn am hyn. Byddwn yn rhoi gwybod i chi pan fydd y broblem wedi ei ddatrys.

This is a message to inform you that we are having problems accessing the school email and the school secretaries email. We have requested assistance. In the meantime, could you please ring the school if there is an important message on 01745 710 328. 

We apologise for this inconvenience. We will inform you when the problem has been resolved.