Problem parcio i rieni bore ac ar ol ysgol / Parking problems for parents morning and after school

Oherwydd gorfod cloi maes parcio tafarn y Salisbury, nid oes posib defnyddio hwn yn y bore ac ar ol ysgol. Mae parcio felly yn dyn iawn yn ystod yr adegau yma. A fyddwch yn ofalgar ac amyneddgar tuag at eraill os gwelwch yn dda. Byddwn yn eich diweddaru unwaith cawn fwy o wybodaeth.

Due to locking the Salisbury car park, it is not possible at the moment to use the area in the morning or after school. parking will be very limited during these times. Please be careful and patient towards others. We will update you as soon as we have more information.