Project Addysg Grefyddol y Cyfnod Sylfaen / Religious Education Project in the Foundation Phase

Dros y tymor diwethaf, rydym wedi bod yn dysgu am ‘Y Beibl’ yn y Cyfnod Sylfaen. Rydym wedi dysgu am hanes ‘Mari Jones yn cerdded ir Bala’. Fe wnaethom ymweld ar Eglwys a cawsom sgwrs gyda Parch Rebecca am y Beibl. Dangosodd Parch Rebecca nifer o Feiblau gwahanol i ni, yna cawsom gyfle i ofyn cwestiynau am y Beibl. Yna, yn ddiweddar rydym wedi gwrando ar nifer o storiau gwahanol or Beibl.

Over the past term, we have been learning about the Bible in the Foundation Phase. We learnt about ‘Mary Jones walking to Bala’ to purchase her first Bible. Then we went on to learn about the Bibles in church and we had a wonderful afternoon with Rev Rebecca learning about the different Bibles. Rev Rebecca showed us many different Bibles and we all had an opportunity to ask questions. Recently we have listened to many stories from the Bible.