Protocol Trafnidiaeth Ysgol / School Transport Protocol

Mae protocol trafnidiaeth ysgol gan Gyngor Sir Ddinbych wedi cael ei ddiwygio ar gyfer Medi 2021.  Dyma gopi gan Gyngor Sir Ddinbych.

2021-09 Welsh Protocol

The Denbighshire County Council school transport protocol has been amended for September 2021.  Here’s a copy from Denbighshire County Council.

2021-09 English Protocol