Prynhawn Prysur / Busy Afternoon

Diolch yn fawr iawn i ddisgyblion blwyddyn 1 a 2 am gynnal gwasanaeth yn yr Eglwys prynhawn heddiw. Cawsom gyflwyniad bendigedig ganddynt am stori o’r Beibl, ‘Pysgod i frecwast ar y traeth’.

Yn, dilyn y gwasanaeth buom yn chwarae gemau buarth fel rhan o’r ‘Lleisiau Llawen’ gyda’n gilydd.

Thank you very much to the pupils from years 1 and 2 for their assembly in the Church this afternoon. We had a wonderful presentation from them about a story from the Bible, ‘Fish for breakfast on the shore’.

Following the assembly, we enjoyed yard games together as part of the ‘Lleisiau Llawen’ afternoon.