PWYSIG – CLWB AR OL YSGOL / IMPORTANT -AFTER SCHOOL CLUB

2 nodyn pwysig i rieni

Cofiwch nad oes Clwb ar ol Ysgol fory, sef dydd Gwener 15 Gorffennaf

Yn ogystal, nid ydym yn gallu cynnal Clwb ar ol Ysgol dydd Llun 18 na dydd Mawrth 19 oherwydd diffyg staff i’w gynnal.

Ymddiheurwn am hyn.

Bydd y clwb yn agor fel arfer yn mis Medi


2 important messages for parents

A reminder that there is no After School Club tomorrow, Friday 15th July

We are also unable to open the club on Monday 18 and Tuesday 19 due to no available staff  to run the club.

We apologise for this.

Club will be open as usual in September.