PWYSIG: Clwb Kick-it wedi ei ohirio heddiw URGENT: Kick-it Club postponed today

Yn anffodus, oherwydd y tywydd gwlyb, mae Clwb Kick-it wedi cael ei ohirio heddiw.

Mae pob rhiant wedi derbyn neges destun gan Dave o Kick-it.

Felly, bydd y Clwb Kick-it olaf yn cael ei gynnal nos Lun, 28ain o Dachwedd.

Diolch am eich cydweithrediad.

Unfortunately, because of the wet weather, Kick-it Club has been postponed today.

Every parent has received a text message from Dave (Kick-it).

Therefore, the last Kick-it Club will be held on Monday, 28th November.

Thank you for your co-operation.