Pwysig – Dim Clwb ar ol Ysgol dydd Gwener 15 Gorffennaf / Important – No After School Club Friday 15 July

Annwyl rieni,

Nodyn i’ch hysbysu na fydd Clwb ar ol Ysgol dydd Gwener 15 Gorffennaf. Mi fydd clwb yn agored dydd Llun 18 a dydd Mawrth 19 Gorffennaf.

Dear parents,

A message to inform you that there will be no After School Club on Friday 15 July. The club will be open on Monday 18 and Tuesday 19 July.