PWYSIG – dim Clwb ar ol Ysgol heddiw / IMPORTANT – no After School Club today

PWYSIG – dim Clwb ar ol Ysgol heddiw / IMPORTANT – no After School Club today 25/03/22

Annwyl rieni,

O ganlyniad i salwch staff a COVID bore ‘ma, ni fyddwn yn gallu cynnal Clwb ar ol Ysgol heno. Rydym yn ymddiheuro am hyn, ond o dan yr amgylchiadau, nid oes gennym unrhyw ddewis.

Nid ydym yn gallu cadarnhau trefniadau wythnos nesaf ar hyn o bryd. Buaswn yn awgrymu i chi feddwl am  drefniadau eraill rhag ofn y byddwn yn yr un sefyllfa. Byddwn, o fewn rheswm, yn gwneud beth fedrwn ni i gadw’r clwb ar agor.

Dear parents,

Due to staff illness and COVID this morning, we are unable to provide After School Club this evening. We apologise for this, but due to the circumstances, have no other option.

We cannot yet confirm arrangements  for next week. I would suggest that you make provisional alternative arrangements in case we find ourselves in a similar position. We will do what we can, within reason, to keep the club open.

Mr Gethin H Jones

Pennaeth