PWYSIG – Gwybodaeth Arolwg Estyn i Rieni / IMPORTANT – Estyn Inspection Information for parents

Annwyl rieni

Gweler y dogfennau isod. Gai ofyn i chi eu darllen yn ofalus a chwblhau’r 2 brif  weithred –

  • cwblhau’r holiadur ar-lein
  • mynychu’r cyfarfod gydag Estyn

Dear parents

Please see the documents below. Can I ask that you read these carefully and complete the 2 main actions

  • complete the questionnaire on-line
  • attend the meeting with Estyn

Gyda diolch/ with thanks

Mr G H Jones

Llythyr Arolwg 2017 rhieni Parents Inspection Letter 2017

Parents leaflet cy 09630

Parents leaflet en 09630

NIA pre-inspection survey – parents cy (website version)

NIA pre-inspection survey – parents (website version)