PWYSIG/IMPORTANT – Clwb Kick-It Club – Dechrau/Starting * 13.06.22 *

Bydd Clwb ‘Kick-it’ (PEL-DROED YN UNIG) yn dechrau Dydd Llun, 13eg o Fehefin yn lle heddiw.  Gweler isod y dyddiadau a’r dolenni os hoffech archebu lle i’ch plentyn ar-lein.

Kick-it Club (FOOTBALL ONLY) will start on Monday, 13th June instead of today.  Please see below the dates and the links if you would like to book a place for your child online.

13.06.22   20.06.22   27.06.22   04.07.22

Dolen fideo/video link:-  https://drive.google.com/file/d/1XVbM9GR2b9bZs6b0w87YeMgs24DUflpQ/view

Ffurflen archebu lle ar-lein/online booking form:-  https://bookwhen.com/kickitsports#focus=ev-s5il-20220613151500