PWYSIG/IMPORTANT – Clwb Kick-It HEDDIW WEDI EI OHIRIO / Kick-It Club POSTPONED TODAY

Yn anffodus nid yw’r hyfforddwr Kick-It yn gallu mynychu’r sesiwn heddiw a bydd yn rhaid ei ohirio.

Mae pob rhiant/gwarchodwr wedi cael eu hysbysu drwy neges destun gan drefnwyr Kick-It.

Bydd y ddau sesiwn sydd yn weddill yn cael eu cynnal ar Ddydd Llun 04.07.22 ac 11.07.22

Ymddiheuriadau am unrhyw anghyfleustra mae hyn yn ei achosi.

Unfortunately the Kick-It coach is unable to attend the session today and it will have to be postponed.

Every parent/guardian has been informed by text message by the Kick-It organisers.

The last two remaining sessions will be held on Monday 04.07.22 and 11.07.22

Apologies for any inconvenience caused.