PWYSIG/IMPORTANT – LLAU PEN/HEAD LICE

Yn anffodus mae ein ffrindiau bach wedi dychwelyd i’r ysgol.

A wneith pawb sicrhau eu bod yn archwilio gwallt eu plentyn/plant ac os bydd llau bydd angen trin y gwallt ar unwaith (gweler cyfarwyddiadau isod).

Diolch yn fawr

Unfortunately our little friends have returned to school.

Please could you all ensure that you inspect your child/ren’s hair thoroughly and if there are lice please treat the hair immediately (see instructions below).

Thank you.