PWYSIG NODYN ATGOFFA PRESENOLDEB

Gwyliau – Os ydych yn dymuno mynd ar wyliau yn ystod tymor yr ysgol mae’n bwysig eich bod yn ein hysbysu pythefnos o flaen llaw ac yn llenwi ffurflen wyliau os gwelwch yn dda.

Absenoldeb salwch/apwyntiadau – a wnewch ein hysbysu drwy ebost yr ysgol [email protected] neu alwad ffon cyn 9 – 9:30 y bore; (ddim drwy neges bersonol i staff, dreifars bysiau mini a brodyr a chwiorydd) os gwelwch yn dda.

Diolch am eich cydweithrediad.