Pwysig – Parent Pay – Important ****

Annwyl Rieni

Gan ein bod yn dod i ddiwedd y flwyddyn ysgol os gwelwch yn dda a fuasech i gyd yn mewngofnodi i’ch Parentpay i dalu holl symiau sy’n ddyledus.  Rydym angen popeth wedi ei dalu cyn i ni gau am yr Haf.

Dear Parent

As we are coming to the end of the school year please can I remind everybody to pay for all outstanding items on ParentPay.  The system needs to be clear before we close for the Summer break.

Diolch/Thank you