PWYSIG- Sioe Cynradd Eisteddfod yr Urdd Disgyblion Blwyddyn 5 a 6 / URGENT – Primary Schools Show Years 5 and 6

Annwyl rieni blwyddyn 5 a 6,

Dyma i chi wybodaeth am broject cyffrous gyda’r Eisteddfod yr Urdd sydd yn digwydd yn Ninbych mis Mai / Mehefin 2022. Mae yno rhai disgyblion wedi dangos diddordeb ym mlwyddyn 5 a 6 yn barod ond mae angen i chi gofrestru eich plentyn drwy ddilyn y cyfarwyddiadau yn y llythyr hwn.

Llawer o ddiolch,

Mrs Ellis

Dear Year 5 and 6 parents,

Here is information about an exciting project happening in the ‘Eisteddfod yr Urdd’ that’s being held in Denbigh during May / June 2022. Some of the pupils in years 5 and 6 have shown interest but we would like you to register your child by following the instructions in the letter.

Many thanks,

Mrs Ellis

Llythyr Prosiect Cerddorol Cynradd Eisteddfod yr Urdd i rieni