Raffl Basged Pasg / Easter Hamper Raffle

Mae’r Cynghorydd Chris Evans wedi rhoi basged Pasg i’r ysgol er cof am ei fam. Dymuniad Cynghorydd Chris Evans yw i’r ysgol ddefnyddio’r fasged fel gwobr mewn raffl yna defnyddio’r arian a dderbyniwyd i brynu bylbiau a phlanhigion i’r ysgol.

Pris tocyn raffl yw £1 yr un. Mae croeso i’ch plentyn ddod ag arian i’r ysgol i brynu tocyn(nau). Bydd tocynnau ar gael tan ddydd Mercher, Mawrth 29ain a byddwn yn cyhoeddi’r enillydd mewn gwasanaeth ar y diwrnod.

Hoffem gydymdeimlo â’r Cynghorydd Chris Evans a diolch yn fawr iddo am ei haelioni.


Councillor Chris Evans has donated an Easter hamper to the school in memory of his mother. Councillor Chris Evans would like the school to use the hamper as a raffle prize and spend money received on bulbs and plants for the school.

The price of tickets for the raffle is £1 each. Your child is welcome to bring money to school to buy ticket(s). Tickets are available until Wednesday, March 29th and the winner will be announced on that day in an assembly.

We would like to express our condolences to Councillor Chris Evans and thank him very much for his generosity.