Raffl Basged y Pasg / Easter Hamper Raffle

Diolch i bawb oedd wedi prynu tocyn raffl. Mae’r raffl wedi codi £138 sydd am gael ei ddefnyddio i brynu bylbiau a phlanhigion i’r ysgol. Diolch yn arbennig i’r Cynghorydd Chris Evans am ei rodd o’r wobr, er cof am ei fam.

Thank you to everyone who bought a raffle ticket. The raffle raised £138 which will be used to buy bulbs and plants for the school. A special thanks to Councillor Chris Evans for his donation of the prize, in memory of his mother.