RAFFL HAF CRHA * 19.07.19 * PTA SUMMER RAFFLE

Bydd yr uchod yn cael ei dynnu gan y plant ar ddiwrnod olaf y tymor sef Dydd Gwener, 19eg o Orffennaf!

Mae’r tocynnau raffl dal ar gael gan Kristie Ball yn yr Ysgol.

Diolch yn fawr am eich cefnogaeth.

 

The above will be drawn by the children on the last day of term i.e. Friday, 19th July!

Raffle tickets are still available from Kristie Ball at the School.

Thank you for your support.